Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu odbywa się w godzinach urzędowania tj. od 7.25 do 15.00.
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia PPIS należy składać za pośrednictwem organu, który je wydał.


Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
pracuje w dni robocze w godzinach: 7.25 - 15.00

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Punkt Poboru i Przyjmowania Prób - pobierz

Oddział Higieny Radiacyjnej
w Poznaniu, oraz sekcje w Kaliszu, Koninie i Pile
pracują w dni robocze w godzinach: 8.00 - 15.00

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2