Statut

Zarządzenie Nr 136/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Zarządzenie - pobierz


Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.05.2012 r.w sprawie nadania statutu WSSE w Poznaniu - pobierz
Statut WSSE w Poznaniu  - pobierz

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2