Regulamin organizacyjny

 

Zarządzenie Nr 10/20 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu  z dnia 20 kwietnia 2020r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu

(Zarządzenie Nr 10/20 - pobierz)

 

Zarządzenie nr 8/19 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 6.03.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego WSSE w Poznaniu

Zarządzenie 8/19 - pobierz

Shemat organizacyjny w pliku PPT - pobierz

 

Zarządzenie nr 34/18 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 31.10.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego WSSE w Poznaniu

Zarządzenie - pobierz

Zarządzenie nr 9/18 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 27.04.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego WSSE w Poznaniu

Zarządzenie - pobierz

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wprowadzony został zarządzeniem Nr 11/17 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia  9 maja 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

- Regulamin WSSE w Poznaniu - pobierz

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2