MAJĄTEK

Nieruchomość:
1. ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
2. ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
3. ul. Libelta 36, 61-707 Poznań
4. ul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
5. Os. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań

Nieruchomości pozycja 1,2,3,4 są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie WSSE Poznań.
Nieruchomość pozycja 5 Budynek - własność Skarbu Państwa przekazany nieodpłatnie WSSE w użytkowanie na czas nieokreślony.


DOTYCZY: INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH RZECZOWYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2019r. poz. 2004)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zamieszcza Informację o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego.

obok link do pliku (Pismo przewodnie.pdf), mianowicie:

- wykaz sprzętu technicznego (Zał. 1 sprzęt techniczny I kw. 2020r.pdf),
- wykaz sprzętu laboratoryjnego (Zał. 2 sprzęt laboratoryjny I kw. 2020r.pdf)
- wykaz sprzętu komputerowego (Zał. 3 sprzęt komputerowy I kw. 2020r.pdf),
- wykaz programów komputerówych (Zał. 4 programy komputerowe I kw. 2020r.pdf),
- wykaz mebli (Zał. 5 meble I kw. 2020r.pdf).


Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny rzeczowego składnika majątku
ruchomego * obok link do pliku  (Załącznik_6.pdf)
Wykaz składników majątku ruchomego, o które występuje jednostka  obok link do ( Załącznik_7.pdf)
Nieodpłatne przekazanie dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego obok link do  (Załącznik_8.pdf)
Wniosek o dokonanie sprzedaży składnika majątku ruchomego** obok link do ( Załącznik_9.pdf)

* tylko dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
** tylko dla osób fizycznych

/Informacje o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego umieszczono na stronie internetowej dnia 22.05.2020r/

 

 


 


Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2