MAJĄTEK

Nieruchomość:
1. ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
2. ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
3. ul. Libelta 36, 61-707 Poznań
4. ul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
5. os. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań

Nieruchomości pozycja 1,2,3,4 są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie WSSE Poznań.
Nieruchomość pozycja 5 Budynek - własność Skarbu Państwa przekazany nieodpłatnie WSSE w użytkowanie na czas nieokreślony.


DOTYCZY: Informacja o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego WSSE w Poznaniu

 

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH RZECZOWYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie szczegółowego sposobu   gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (dz. U. 2017r. Poz. 729) Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna zamieszcza Informację o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych (Pismo przewodnie.pdf), mianowicie:


- wykaz sprzętu technicznego (Sprzęt techniczny IV kw. 2017.pdf), 

                                                                                                                                                                                                                                                                             - wykaz sprzętu laboratoryjnego (Sprzęt laboratoryjny IV kw. 2017.pdf)                                                      

- wykaz sprzętu komputerowego (Sprzęt komputerowy IV kw. 2017.pdf)                                                                             -wykaz praw na dobrach niematerialnych (Prawa na dobrach niematerialnych IV kw. 2017.pdf)
- wykaz mebli (Meble IV kw. 2017.pdf)
                                                                                       

Wniosek o nieodpłatne przekazanie/dokonanie darowizny rzeczowego składnika majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych * ( Załącznik_6.pdf)
Wykaz składników majątku ruchomego, o które występuje jednostka ( Załącznik_7.pdf)      

Nieodpłatne przekazanie dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (Załącznik_8.pdf)                                     
Wniosek o dokonanie Sprzedaży składnika majątku ruchomego lub prawa na dobrach niematerialnych** Załącznik_9.pdf)


* tylko dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
** tylko dla osób fizycznych

/Informacje o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego umieszczono na stronie internetowej dnia 19.02.2018r/

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń