MAJĄTEK

Nieruchomość:
1. ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
2. ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
3. ul. Libelta 36, 61-707 Poznań
4. ul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
5. os. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań

Nieruchomości pozycja 1,2,3,4 są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie WSSE Poznań.
Nieruchomość pozycja 5 Budynek - własność Skarbu Państwa przekazany nieodpłatnie WSSE w użytkowanie na czas nieokreślony.


DOTYCZY: Informacja o zbędnych i zużytych rzeczowych składnikach majątku ruchomego WSSE w Poznaniu
(aktualnie brak ofert)

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń