Kontrole przeprowadzone przez WSSE w Poznaniu w 2019r.

Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego w roku 2019 r.

(W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Przedmiot kontroli  Jednostka kontrolowana Termin Przeprowadzjący kontrolę
1. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie  poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Pile

20.02.2019 r  Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
2.  Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych
i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Poznaniu 
05.03.2019 r   Oddział Higieny Pracy
3. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie  poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Turku

06.03.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
4. Kontrola pracowników PSSE podczas przeprowadzania kontroli w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu
do użytkowania obiektu budowlanego
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Kaliszu

20.03.2019 r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
5. Kontrola pracowników PSSE podczas przeprowadzania kontroli w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
22.03.2019 r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
6. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE  w Kaliszu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem wykonującym działalność leczniczą.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Kaliszu

29.03.2019 r Oddział Higieny Komunalnej
7.  Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gostyniu 
01-02.04.2019 r.   Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji
- Oddział ds. Systemu Jakości
8. Wydatki i dochody budżetowe od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gostyniu
08.04.2019 r. Oddział Ekonomiczny
9. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w  Jarocinie w  zakresie  realizacji programu profilaktyki  palenia  tytoniu  dla  dzieci  przedszkolnych  pt.  „Czyste  Powietrze  Wokół  Nas” i programu  antytytoniowej  edukacji  zdrowotnej  „Bieg  po  zdrowie”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Jarocinie
08.04.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
10. Ocena nadzoru nad funkcjonowaniem systemów kontroli wewnętrznej w zakładach (GHP, GMP, HACCP, ISO 22000) oraz identyfikowalności surowców i wyrobów gotowych
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Krotoszynie
10.04.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
11. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Rawiczu
11.04.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
12. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Pile
11.04.2019 r Oddział Higieny Pracy
13. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Turku w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Turku
16.04.2019 r. Oddział Higieny Komunalnej
14. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w  Pleszewie w  zakresie  realizacji programu profilaktyki  palenia  tytoniu  dla  dzieci  przedszkolnych  pt.  „Czyste  Powietrze  Wokół  Nas” i programu  antytytoniowej  edukacji  zdrowotnej  „Bieg  po  zdrowie”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Pleszewie
23.04.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
15. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w  Ostrzeszowie w  zakresie  realizacji programów edukacyjnych „Trzymaj Formę!” oraz „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Ostrzeszowie
24.04.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
16. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Czarnkowie
06-07.05.2019 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
17. Wydatki i dochody budżetowe od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gnieźnie
13.05.2019 r. Oddział Ekonomiczny
18. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii PSSE
w Wągrowcu w okresie 01.01.2017 r. do 14.05.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wągrowcu
14.05.2019 r. Oddział Epidemiologii
19. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wlkp. w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Grodzisku Wlkp. 15.05.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
20. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty  zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE
w Złotowie w ramach projektów edukacyjnych „Wiem-nie biorę! Jestem bezpieczny” i „Mały kleszcz-duży problem?”
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Złotowie 15.05.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
21. Efektywność nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności prozdrowotnej oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi określonych w przepisach.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Ostrowie Wlkp. 15.05.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
22. Rozliczenia z ZUS w 2018 roku oraz w I kwartale br.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Czarnkowie 20.05.2019 r. Oddział Ekonomiczny
23. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds.oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w  Chodzieży w zakresie realizacji projektu „Wiem-nie biorę! Jestem bezpieczny”  i programu „Mamo, Tato-co Wy na to?”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Chodzieży 23.05.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
24. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Gostyniu 24.05.2019 r Oddział Higieny Pracy
25. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Gnieźnie 27-28.05.2019 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
26. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w  Grodzisku Wlkp. w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS i projektu edukacyjnego  „Mały kleszcz-duży problem?”
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Grodzisku Wlkp. 03.06.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
27. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności stanowiska pracy ds. epidemiologii  PSSE w Wolsztynie w okresie 01.01.2017 r. – 04.06.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wolsztynie
04.06.2019 r Oddział Epidemiologii
28. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kole
04-05.06.2019 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
29. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kępnie
05.06.2019 r. Oddział Higieny Pracy
30. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w Środzie Wlkp. w  zakresie  realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” oraz „Ars, czyli jak dbać o miłość?”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp.
12.06.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
31. Wydatki i dochody budżetowe od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Kole 17.06.2019 r. Oddział Ekonomiczny
32. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Krotoszynie
24.06.2019 r. Oddział Higieny Pracy
33. Sprawdzenie informacji oraz dokonanie analizy dokumentów dotyczących wydanej  przez PPIS we Wrześni opinii sanitarnej ON.NS.722.4.5.2017 w sprawie zaopiniowania warunków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu.
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE
we Wrześni
05.07.2019 r Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
34. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE
w Wolsztynie
09.07.2019 r Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
35. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Chodzieży
07.08.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
36. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Środzie Wielkopolskiej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym.
(wystąpienie pokontrolne}
PSSE
w Środzie Wlkp
28.08.2019 r Oddział Higieny Komunalnej
37. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wągrowcu
30.08.2019 r. Oddział Higieny Pracy
38. 1. Ocena pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kaliszu
05.09.2019 r. Oddział Higieny Pracy
39. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Koninie
09.09, 10.09, 12.09, 17.09.2019 Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
- Laboratorium Badania Żywności
- Laboratorium Badania Wody i Gleby
40. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Jarocinie
03.09.2019 r. Oddział Higieny Komunalnej
41. Ocena sprawowanego nadzoru nad producentami i dystrybutorami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Chodzieży 19.09.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
42. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Kościanie w zakresie realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” oraz programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Kościanie 20.09.2019 r.

Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

43. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Krotoszynie w zakresie realizacji projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” i programu „Mamo, Tato – co Wy na to?”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Krotoszynie
20.09.2019 r.

Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

44.  Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Lesznie
30.09 -01.10.2019 r  Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
- Laboratorium Badania Żywności
- Laboratorium Badania Wody i Gleby
45. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE we Wrześni w zakresie realizacji programu„ Mamo, Tato – co Wy na to?” oraz działań z zakresu profilaktyki przeciwtytoniowej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
we Wrześni
04.10.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
46. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarne-go nad obiektami wodnymi.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Rawiczu
07.10.2019 r. Oddział Higieny Komunalnej
47. Wydatki i dochody budżetowe od 01.01.2019 r.
do 30.09.2019 r
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Śremie
08.10.2019 r Oddział Ekonomiczny
48. Prowadzenie nadzoru nad produktami kosmetycznymi poprzez ocenę znakowania(ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia WE nr 655/2013 dotyczącego uzasadniania oświadczeń),badania wyrobów znajdujących się w obrocie(wybielacze do zębów)
i kontrolę zakładów produkcyjnych.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Ostrzeszowie
09.10.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
49. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Śremie
14 -15.10.2019 r Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
50. Prowadzenie skutecznego nadzoru nad zakładami produkcji żywności w zakresie przestrzegania wymogów dot. znakowania (w tym informowania o alergenach) oraz stosowania substancji dodatkowych.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
we Wrześni
17.10.2019 r Oddział Higieny Żywności i Żywienia
51. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności  pionu higieny komunalnej PSSE w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Nowym Tomyślu
18.10.2019 r. Oddział Higieny Komunalnej
52. Ocena pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp.
25.10.2019 r. Oddział Higieny Pracy
53. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp.
25.10.2019 r Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
54. Prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wolsztynie
04.11.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
55. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie, w okresie 01.01.2017 r.– 05.11.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Krotoszynie
05.11.2019 r. Oddział Epidemiologii
56. Ocena pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
08.11.2019 r. Oddział Higieny Pracy
57. Planowanie budżetowe 2019
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Koninie
08.11.2019 r. Oddział Ekonomiczny
58. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Poznaniu
19.11.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży

 

 

 

 

 

Kontrole przeprowadzone przez WSSE w Poznaniu w 2018r.

Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego w roku 2018.

(W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Przedmiot kontroli  Jednostka kontrolowana Termin Przeprowadzjący kontrolę
1. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Środzie Wlkp. w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp. 
28.02.2018 r.   Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
2.

1.Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.

Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.

(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Grodzisku Wlkp. 
02.03.2018 r.   Oddział Higieny Pracy
3. 1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,  w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
4. Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru - Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Grodzisku Wlkp.(czy protokoły sporządzane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).
(wystąpienie pokontrolne)
 PSSE
w Grodzisku Wlkp.
02.03.2018 r.   Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
4. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)
 PSSE
w Czarnkowie Wlkp.
20.03.2018 r.   Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
5.

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.

(wystąpienie pokontrolne)

 

PSSE
w Chodzieży

10.04.2018r.  Oddział Higieny Pracy
6.

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.  
(wystąpienie pokontrolne)

 

PSSE
w Obornikach
16-17.04.2018 r.

Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
-Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji
- Oddział ds. Systemu Jakości

7. Ocena nadzoru nad systemami kontroli wewnętrznej
w zakładach (GHP, GMP i HACCP).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Złotowie
20.04.2018 r  Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
8.
Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności pionu higieny komunalnej PSSE w Szamotułach w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektem użyteczności publicznej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
20.04.2018 r..  Oddział Higieny Komunalnej
9.
Program profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych pt. "Czyste powietrze wokół nas" oraz program antytytoniowej edukaji zdrowotnej "Bieg po zdrowie" oraz zadań realizowanychw zakresie profilaktyki antytytoniowej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Poznaniu
23.04.2018r.  Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
10.

Planowanie budżetowe za 2017 r.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Obornikach
24.04.2018 r   Oddział Ekonomiczny
11.
Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gostyniu
24.04.2018r.   Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
12. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji w zakresie epidemiologii w PSSE
w Gostyniu.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gostyniu 
24.04.2018r.   Oddział Epidemiologii
13. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Pleszewie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Pleszewie 
24.04.2018r.   Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
14.
Realizacja zadań w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz projektu "Wiem - nie biorę ! Jestem bezpieczny"
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kaliszu 
26.04.2018r   Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
15.

1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.

2. Ocena znajomości wymogów wynikających
z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.

(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Złotowie
09.05.2018 r Oddział Higieny Pracy
16.

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Złotowie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Złotowie
09.05.2018r   Oddział Higieny
Dzieci
i Młodzieży
17.  Znajomość zagadnień merytorycznych i organizacyjnych wynikających z realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt. "Czyste Powietrze Wokół Nas", programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej "Bieg Po Zdrowie" oraz zadań realizowanych w zakresie profilaktyki tytoniowej w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu 2014-2018 (POZNPT w Polsce).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wągrowcu 
11.05.2018r.   Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
18.  

1. Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2. Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,   w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

4. Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru - Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE
w Wolsztynie (czy protokoły sporządzane są
w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).

(wystąpienie pokontrolne)

 PSSE
w Wolsztynie
15.05.2018r.  Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
19.

 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Wolsztynie
w zakresie realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” oraz ARS, czyli jak dbać
o miłość”.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Wolsztynie 
15.05.2018 r   Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
20.

 Efektywność nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji
i reklamy żywności prozdrowotnej oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi określonych
w przepisach.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Koninie 
17.05.2018 r.   Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
 21

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Grodzisku Wlkp.

w okresie od 01.01.2016 r. do 18.05.2018 r.

(wystąpienie pokontrolne)

 
PSSE
w Grodzisku Wlkp. 
18.05.2018 r.  Oddział Epidemiologii 
22

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Pile
w zakresie realizacji programu Moje Dziecko Idzie do Szkoły

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Pile
18.05.2018 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
23

Rozliczenia z ZUS w 2017 r.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Międzychodzie
21.05.2018 r. Oddział Ekonomiczny
24

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzychodzie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.  

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Międzychodzie
21-22.05.2018 r

Kontrola kompleksowa

- Oddział Epidemiologii

- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

- Oddział Higieny Komunalnej

- Oddział Higieny Pracy

- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

-Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji

- Oddział ds. Systemu Jakości
25

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Stanowiska Pracy do Spraw Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Obornikach w czasie prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym

(sprawozdanie z kontroli)

PSSE
w Obornikach
22.05.2018 r Oddział Higieny Komunalnej
26 Ocena pracowników/pracownika pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Koninie
28.05.2018 r Oddział Higieny Pracy
27

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej
w Szamotułach oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

(sprawozdanie z kontroli)

PSSE
w Szamotułach
29.05.2018 r.

Kontrola doraźna:

- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

 28

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kępnie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.  

(wystąpienie pokontrolne
 PSSE
w Kępnie
4-5.06.2018 r 

Kontrola kompleksowa

- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji
- Oddział ds. Systemu Jakości Zdrowia
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii

 
 29

Sprawdzenie   pod   względem   merytorycznym   działań   realizowanych   przez   komórkę   ds. oświaty zdrowotnej
i promocji zdrowia PSSE w Kościanie w zakresie realizacji programu „Moje Dziecko Idzie do Szkoły”.

(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kościanie 
8.06.2018 r 

Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

 
30

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Międzychodzie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Międzychodzie 
12.06.2018 r. 

Oddział Higieny Komunalnej

 
31

Sprawdzenie pod względem prawnym
i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrzeszowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.  

(wystąpienie pokontrolne
 PSSE
w Ostrzeszowie
18-19.06.2018 r. 

Kontrola kompleksowa

- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
-Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji
- Oddział ds. Systemu Jakości

 
32

Sprawdzenie   pod względem   merytorycznym   działań   realizowanych   przez   komórkę   ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSEw Nowym Tomyślu w zakresie realizacji programu profilaktyki   palenia   tytoniu   dla   dzieci   przedszkolnych   pt.   „Czyste   Powietrze   Wokół   Nas” oraz programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.

(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Nowym Tomyslu 
21.06.2018 r 

Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

 
33

Rozliczenia z ZUS w 2017 r

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE 
w Ostrzeszowie
 22.06.2018r. Oddział Ekonomiczny
34

Sprawdzenia pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Lesznie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
 w Lesznie
02.07.2018r. Oddział Higieny Komunalnej
35
  1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
  2. Ocena znajomości wymogów wynikających
    z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów BHP, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wolsztynie
04.07.2018r. Oddział Higieny Pracy
36

Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim
w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Ostrowie Wlkp.

10.07.2018r. Oddział Higieny
Dzieci i Młodzieży
37

Wydatki i dochody budżetowe
od 01.01 do 31.06.2018 r.

(wystąpienie pokontrolne)

PSSE
w Kępnie
16.07.2018r. Oddział Ekonomiczny
 38  Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Nowym Tomyślu  06.08.2018r. Oddział Higieny
Dzieci i Młodzieży 
39 Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Rawiczu
10-11.09.2018 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
40 Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności w zakresie epidemiologii w PSSE w Koninie w okresie od 01.01.2016 r. do 13.09.2018 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Koninie 13.09.2018 r. Oddział Epidemiologii
41 Sprawdzenie   pod   względem   merytorycznym działań   realizowanych   przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Jarocinie w zakresie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Jarocinie 17.09.2018 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
42 1.Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2.Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
3.Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,  w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
4.Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników Oddziału Nadzoru - Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Czarnkowie (czy protokoły sporządzane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Czarnkowie
18.09.2018 r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
43 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Ostrowie Wlkp.
19.09.2018 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
44 Sprawdzenie  pod  względem  merytorycznym  działań  realizowanych  przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji  zdrowia  PSSE  w Turku w  zakresie  realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla dzieci przedszkolnych pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” oraz programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Turku
21.09.2018 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
45 Ocena sprawowanego nadzoru nad producentami i dystrybutorami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Pile
24.09.2018 r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
46 Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Słupcy

01-02.10.2018 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
47 Prowadzenie nadzoru nad  produktami kosmetycznymi poprzez ocenę znakowania (ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenie  WE nr 655/2013 dot. uzasadniania oświadczeń), badania wyrobów znajdujących się w obrocie (wybielacze do zębów) i kontrolę zakładów produkcyjnych.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kościanie
12.10.2018 r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
48 1.Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2.Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
we Wrześni
12.10.2018 r. Oddział Higieny Pracy
49 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrześni w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
we Wrześni
12.10.2018 r.
 Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
50 Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szamotułach.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
15-16.10.2018 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
51 Rozliczenia z ZUS w 2017r. oraz od I do VI 2018 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
16.10.2018 r. Oddział Ekonomiczny
52 Wydatki i dochody budżetowe od 01.01 do 31.06.2018 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Słupcy
17.10.2018 r. Oddział Ekonomiczny
53 Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej  PSSE w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Nowym Tomyślu
18.10.2018 r. Oddział Higieny Komunalnej
54 Ocena skuteczności prowadzenia nadzoru nad zakładami produkcji żywności w zakresie przestrzegania wymogów dotyczących znakowania (w tym informowania o alergenach) oraz stosowania substancji dodatkowych
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp.
19.10.2018 r. Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
55 1.Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
2.Opinie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
3.Uzgodnienia dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,  w tym pobieranie opłat za czynności w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
4.Sposób wykonywania dokumentacji kontrolnej przez pracowników (czy protokoły sporządzane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego).
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Śremie
23.10.2018 r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
56 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie  w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Jarocinie
07.11.2018 r.

 

Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży

57 Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentacji z zakresu epidemiologii
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Turku
14.11.2018 r. Oddział Epidemiologii
58  Prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej, jakości zdrowotnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Pleszewie 
16.11.2018r   Sekcja Higieny Żywności, Żywienia
i Przedmiotów Użytku
59  Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi
(wystąpienie pokontrolne)
 PSSE
w Krotoszynie
20.11.2018 r.   Oddział Higieny Komunalnej
60  Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Gnieźnie w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gnieźnie 
21.11.2018 r.   Oddział Higieny Komunalnej
61  1.Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2.Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Słupcy 
23.11.2018 r.   Oddział Higieny Pracy
62 Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Śremie  w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Śremie
05.12.2018 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
63 Kontrola doraźna w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych dot. środków zastępczych, nadzoru nad realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE
w Poznaniu
13-14.12.2018 r Oddział Higieny Pracy

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń