Wzory pism

Oddział Higieny Pracy
- Schemat postępowania podejrzenia choroby zawodowej - pobierz
- Tryb postępowania w sprawach chorób zawodowych - pobierz
- Karta zgłoszenia pracodawcy - pobierz
- Informacja o użyciu czynnika biologicznego w środowisku pracy - pobierz
- Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej - pobierz
- Informacja o substancjach, preparatach rakotwórczych - pobierz


Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo w związku z realizacją inwestycji na podstawie ustawy Prawo Budowlane - pobierz
Wniosek o wyrażenie zgody na odstępstwo dla obiektów istniejących w związku z nakazem wynikającym z protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innych organów - pobierz


Oddział Higieny Radiacyjnej
- wniosek o wydanie zezwolenia - pobierz


Oddział Epidemiologii
- wykaz formularzy stosowanych w nadzorze epidemiologicznym - pobierz


Oddział Higieny Żywności
- Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów - pobierz
- Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz
- Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz
- Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz


Oddział Higieny Komunalnej
- brak


Laboratorium Badania Wody i Gleby
- Zlecenie badania wody - pobierz


Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
- Oferta badań LB-MP - pobierz
- Badania zalecane dla kobiety ciężarnej lub planującej ciążę - pobierz
- Zlecenie na badanie - pobierz
- Zlecenie na badanie testów bakteryjnych - pobierz
- Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań na nosicielstwo - pobierz
Instrukcja pobierania wymazów z gardła i nosa w kierunku diagnostyki grypy - pobierz
- Instrukcja pobrania i transportu próbki do badania bakteriologicznego - pobierz
- Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań parazytologicznych - pobierz
- Instrukcja pobrania i transportu próbki do badań w kierunku owsicy - pobierz
-Instrukcja pobrania moczu - pobierz
 

 

 


Laboratorium Badania Środowiska Pracy i Powietrza
- Formularz zlecenia na pomiary w środowisku pracy - pobierz

 

 

Laboratorium Badania Żywności

Wykaz metod stosowanych w LB-Ż - pobierz
Zlecenie badania  - pobierz

 

 

Laboratorium Badań Radiacyjnych

Zlecenie badań - pobierz
Oferta badań  - pobierz

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2