Skargi i wnioski

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków:

w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 16.00 oraz
w czwartki w godzinach od 9.00 do 10.00

w budynku przy ul. Noskowskiego 23 (pokój 1,02)

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie (pocztą na adres korespondencyjny ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań); telegraficznie (fax. 61 852 50 03); pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), jak również ustnie do protokołu w Sekretariacie Dyrektora WSSE ul. Noskowskiego 23, pok. 1,04 w godzinach urzędowania 7.25 – 15.00.

Skargi i wnioski muszą zawierać:
1. Imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego.
2. Adres wnoszącego.

UWAGA: Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z n/w uregulowaniami prawnymi:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - pobierz

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - pobierz

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

 SKARGI KIEROWANE DO WSSE W POZNANIU:

1. "Skarga wniesiona w związku z odbiorem wyniku"

    Pismo do WSSE ze skargą                      - (pobierz)
    Odpowiedź WSSE na skargę                   - (pobierz)

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2