Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu odbywa się w godzinach urzędowania tj. od 7.25 do 15.00.
Sprawy załatwiane są w trybie i terminach wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.

Odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia PPIS należy składać za pośrednictwem organu, który je wydał.


Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu
pracuje w dni robocze w godzinach: 7.25 - 15.00

 

Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
Punkt Poboru i Przyjmowania Prób - (pobierz)

 

„Od dnia 16.03.2020 do odwołania Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii przyjmuje próbki na nosicielstwo (książeczka dla celów sanitarno-epidemiologicznych), pasożyty oraz sporale tylko do godziny 11:00 w związku ze wzmożoną diagnostyką
w kierunku koronawirusa.

Wyżej wymienione badania realizowane będą przez PSSE w Gnieźnie, Jarocinie, Lesznie. Odbiór wyników tylko osobiście
w uzgodnionym, podczas składania zlecenia, terminie w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii WSSE w Poznaniu.

Koszt badania w kierunku nosicielstwa Salmonella/Shigella to 120 zł, płatne w kasie Punktu Przyjmowania Prób w momencie dostarczenia próbek. Fakturę VAT otrzymuje Klient na życzenie podczas płatności za badanie TYLKO w dniu oddawania prób (dotyczy firm) lub w ciągu 3 miesięcy na podstawie paragonu (dotyczy osób fizycznych). Zmiany wynikają z ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520).

Wyniki badań kału w kierunku nosicielstwa pałeczek Salmonella i Shigella wpisywane są do książeczek zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych przez lekarza medycyny pracy.

więcej informacji: https://wsse-poznan.pl/menu-strony/laboratoria

 

Oddział Higieny Radiacyjnej
w Poznaniu, oraz sekcje w Kaliszu, Koninie i Pile
pracują w dni robocze w godzinach: 8.00 - 15.00

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2