Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych (kombi) z napędem hybrydowym dla potrzeb WSSE w Poznaniu.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ oraz TUTAJ (wersja edytowalna).

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 553920-N-2020.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców znajdują się TUTAJ i TUTAJ.

Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o unieważnieniu postępowania znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2