Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 samochodów osobowych (kombi) z napędem hybrydowym dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

Dostarczone samochody muszą być fabrycznie nowe, w pełni sprawne i gotowe do jazdy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający zamontuje w obu samochodach pozycjoner GPS – nie będzie to miało żadnego wpływu na okres gwarancji na pojazdy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku do SIWZ nr 2.

Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców znajdują się TUTAJ.

Kolejne wyjaśnienia do Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców znajdują się TUTAJ.

Odpowiedź na pytanie wykonawcy znajduje się TUTAJ.

Postępowanie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 548129-N-2020.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania TUTAJ (załączniki w wersji edytowalnej).

Termin składania ofert: 17.06.2020, godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 17.06.2020, godz. 09:15.

Zestawienie złożonych ofert, do pobrania, znajduje się TUTAJ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, iż postępowanie na dostawę 2 samochodów (kombi) z napędem hybrydowym, zostało unieważnione. Szczegóły TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2