W związku z koniecznością ubezpieczenia, WSSE w Poznaniu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następujących usług:

- ubezpieczenia budynków i mienia będącego w posiadaniu WSSE w Poznaniu;

- ubezpieczenia odpowiedzialności deliktowo-kontraktowej zadań wynikających z Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  medyczne, OC pracodawcy, obowiązkowe OC podmiotu udzielającego świadczeń medycznych, wymagane zapisami ustawy o działalności leczniczej.                    

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się TUTAJ.

Odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się TUTAJ.

Proszę o przesłanie oferty cenowej na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl w terminie do dnia 22 maja 2020 r.

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na ubezpieczenie majątku WSSE w Poznaniu, wybrana została oferta firmy

TU Inter Polska S.A

Przedstawicielstwo Poznań I

ul. Półwiejska 17/25

61-885 Poznań

za kwotę brutto: 16.495,00 zł

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2