Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zamierza zlecić wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych, wynikających z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, polegających na sprawdzeniu:    

  1. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  2. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  3. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
    i wentylacyjnych).

Termin realizacji - do 30 kwietnia 2020 r.

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: https://zamowienia.wsse-poznan.pl, do dnia 8 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na przegląd budynków, wybrana została oferta:

BENDER BUILDING Szymon Kubicki
Podgórzyn 93
88-400 Żnin

za kwotę 1.230,00 zł brutto

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2