Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników w roku 2020 (z podziałem na 10 części)

Termin składania ofert: 19.02.2020 r., godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 19.02.2020 r., godz. 9:30

Link do postępowania znajduje się TUTAJ

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się TUTAJ

 

Zestawienie złożonych ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o unieważnieniu części nr 7 - testy do identyfikacji wąglika znajduje się TUTAJ.

 

Zestawienie złożonych ofert, po uwzględnieniu oczywistych omyłek rachunkowych, znajduje się TUTAJ.

Punktacja ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2