Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów eksploatacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem https://zamowienia.wsse-poznan.pl/servlet/HomeServlet do dnia 3 grudnia 2019 r., do godz. 13:00.

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych, wybrana została oferta:

NIXON Piotr Żak
ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 41/1
66-400 Gorzów Wlkp.

na kwotę 85.602,01 zł brutto.