Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła laboratoryjnego na rok 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 621456-N-2019.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ. Załączniki w wersji edytowalnej znajduje się TUTAJ.

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów znajdują się TUTAJ.

 

Termin składania ofert: 28 listopada 2019, godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 28 listopada 2019, godz. 09:15.

 

Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

Punktacja ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o wyborze znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2