Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zamierza wyłonić dostawcę gazów laboratoryjnych na swoje potrzeby.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Ofertę należy złożyć za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego znajdującej się pod adresem https://zamowienia.wsse-poznan.pl/servlet/HomeServlet do dnia 22 listopada 2019 r., do godz. 12:00.

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na dostawę gazów laboratoryjnych, wybrana została oferta:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków

za kwotę 73.994,03 zł brutto

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2