Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na rok 2020 (z podziałe, na 26 części).

Termin składania ofert: 19.11.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 19.11.2019 r.,godz. 09:30

Link do postępowania znajduje się TUTAJ.

Termin składania ofert: 26.11.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 26.11.2019 r.,godz. 09:30

Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o unieważnieniu części nr 4,7,9,10,19,22,25,26 znajduje się TUTAJ.

Punktacja ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert znajduje się TUTAJ.