Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii VoIP.

Szczegółowe informacje znajdują się na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.wsse-poznan.pl/pn/wsse/demand/notice/public/3573/details

Termin składania ofert: 29.07.2019 r., godz. 13:00.

Termin realizacji od 7 stycznia 2020 roku przez okres 24 miesięcy.

Termin składania ofert zmieniono na: 07.08.2019 r., godz. 13:00.

UWAGA! Dołączony został plik z wyjaśnieniami dotyczącymi postępowania.

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, że postępowanie na śiadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz telefonii VoIP zostaje unieważnione ze względów techniczno-organizacyjnych.

Procedura zostanie powtórzona na przełomie sierpnia i września – firmy, które złożyły oferty w niniejszym postępowaniu zostaną poinformowane o wszczęciu postępowania drogą mailową.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2