Wszystkie informacje znajdują się TUTAJ.

Termin składania ofert zmieniony został na 13.05.2019 r., godz. 13:00

Odopwiedzi na pytania wykonawców znajdują się TUTAJ.

Informujemy, iż jako najkorzystniesza wybrana została oferta firmy TU Inter Polska S.A.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2