Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na rok 2019

Termin składania ofert: 07.03.2019 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 07.03.2019 r., godz. 09:15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ, wersja edytowalna TUTAJ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 519225-N-2019.

Odpowiedzi na pytania wykonaców znajdują się TUTAJ.

Odpowiedzi na kolejne pytania wykonaców znajdują się TUTAJ.

Dalsze wyjaśnienia znadują się TUTAJ.

Odpowiedź na pytanie wykonawcy znajduje się TUTAJ.


Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

Punktacja ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o wyborze znajduje się TUTAJ.