Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługi porządkowe w budynkach Stacji.

 Szczegółowe informacje do pobrania TUTAJ.

Oferta musi być opracowana na podstawie załączników do niniejszego pisma.

Do oferty, oprócz wymaganych załączników stanowiących część oferty, należy dołączyć wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz polisę OC obejmującą prowadzoną działalność.

Ofertę należy złożyć do dnia 1 marca 2019 r.:

  • przesłać pocztą lub osobiście w kancelarii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, Noskowskiego 23, 61-705 Poznań,
  • drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów:

Pytanie nr 1: Zamawiający wymaga, aby środki czystości posiadały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentem dopuszczającym środki czystości jest karta charakterystyki, natomiast preparaty będące kosmetykami (np. mydło) posiadają zgłoszenie produktów kosmetycznych Komisji drogą elektroniczną za pośrednictwem CPNP. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów PZH?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezygnuje z obligatoryjnego warunku dostarczenia do wskazanych w postępowaniu środków czystości Świadectw Jakości Zdrowotnej PZH (nazwanych atestami), pod warunkiem przedstawienia innych dokumentów, które w sposób jednoznaczny potwierdzą możliwość ich stosowania w zakładach spożywczych lub laboratoriach.

Pytanie nr 2: Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt 1 umieścił zapis: „jednorazowe czyszczenie wykładzin – zerwanie starej powłoki polimerowej, umycie wykładzin i ich konserwacja i dwukrotne położenie nowych warstw wierzchnich w celu uzyskania wysokich połysków (polimer – wysokopołyskowa powłoka zabezpieczająca do podłóg PCV o właściwościach antypoślizgowych, odporna na środki dezynfekcyjne sporządzone na bazie spirytusu). Na potwierdzenie jakości stosowanych środków Wykonawca przedstawi ich karty charakterystyki (raz w roku, miesiącu marzec/kwiecień)”. W związku z tym zapisem prosimy o potwierdzenie, że karty charakterystyki będą wymagane po podpisaniu umowy, przed wykonaniem w/w usługi?Odpowiedź: Karty charakterystyki należy dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu, w którym będzie miała zostać podpisana umowa. W przypadku ich braku lub ich wadliwości Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy.

Pytanie nr 3: Zamawiający wymaga fluatyzacji wykładzin dywanowych. Z uwagi na to, że fluatyzacji obejmuje jedynie uszczelnianie powierzchni kamiennych fluorokrzemianami, prosimy o doprecyzowanie jakie czynności będą wymagane w ramach tej usługi.

Odpowiedź: Prosimy o uważne zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia. Wynika z niego, że fluatyzacja dotyczy podłóg/powierzchni z PVC. W przypadku wykładzin dywanowych mowa o czyszczeniu raz w roku – przez czyszczenie należy rozumieć pranie wykładzin dywanowych przy pomocy odpowiedniego sprzętu i środków.Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na świadczenie usług porządkowych, wybrana została oferta:

Rubo Sp. z o.o.

ul. Sadowa 18

62-002 Suchy Las

z ofertą na kwotę: 72.112,44 zł brutto