Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.), przedstawia PLAN POSTĘPOWAŃ (do pobrania po kliknięciu w link) o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 r.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2