Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty na dostawę i montaż mebli dla potrzeb WSSE w Poznaniu.

Proszę o przesłanie oferty e-mailem na adres: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl w terminie do dnia 22 listopada 2018 r. do godz. 12:00.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie mebli na potrzeby WSSE w Poznaniu według zakresu określonego w formularzu ofertowym i zgodnych z opisem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Prace związane z montażem mebli muszą być wykonywane w piątki od godz. 15:00 oraz w soboty i niedziele.

UWAGA! Konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej i pomiarów. Oferty złożone przez firmy, które nie przeprowadziły wizji lokalnej nie będą brane pod uwagę.

Termin realizacji: do 21.12.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na dostawę środków czystości, dokonano wyboru oferty, wybrano ofertę firmy:

SPIRAL sp. z.o.o.
Jasin, ul. Wrzesińska 181
62-020 Swarzędz
Wartość ofert: 22.469,64 brutto.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2