Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty cenowej na dostawę ręczników papierowych i papieru toaletowego.

Zamówienie obejmuję dostawę ręczników papierowych i papieru toaletowego, w ilościach według załączonego wykazu ilościowo-asortymentowego, stanowiącego załącznik do zapytania. Pozycje realizowane będą w wielkości 1/12 złożonego zapotrzebowania w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, lub do wyczerpania kwoty na którą umowa została podpisania. Towar dostarczany będzie środkiem transportu sprzedającego na jego koszt, w uzgodnionych przez strony terminach, na adres wskazany przez kupującego.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

W celu porównania proponowanych w ofercie wzorów ze szczegółowym opisem zamówienia, do oferty proszę dołączyć próbki wzorów (po jednej rolce papieru toaletowego i ręczników papierowych oraz jedną paczę ręczników składanych). Oferty do których nie zostaną dołączone próbki, nie wezmą udziału w postępowaniu przetargowym.

Rozliczenie finansowe w cyklach miesięcznych, z terminem płatności 30 dni.

Proszę o przesłanie oferty cenowej na adres Zamawiającego w terminie do dnia 27 listopada 2018 r.

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na dostawę ręczników papierowych i papieru toaletowego, dokonano wyboru oferty, wybrano ofertę firmy:

„ADI” Hurtownia Chemii Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Kopanina 54/56

60-105 Poznań

wartość oferty: 37.083,27 zł brutto

Uzasadnienie:
Oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego i jest najkorzystniejsza cenowo.