Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła laboratoryjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 645045-N-2018.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ.

Termin składania ofert: 22 listopada 2018, godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 22 listopada 2018, godz. 09:15.

 

Wyjaśnienie i zmiany:

1. zmiana dotycząca części nr 1: Szkło laboratoryjne (szczegóły TUTAJ)

 

Zestawienie złożonych ofert (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 86 ust. 5 upzp) znajduje się TUTAJ.

 

W dniu 14 grudnia dokonano wyboru ofert - szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.