Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w roku 2019.

Termin składania ofert: 07.11.2018 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 07.11.2018 r., godz. 09:15

SIWZ znajduje się TUTAJ, wersja edytowalna TUTAJ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w BZP pod numerem 642367-N-2018

Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się TUATJ.

Punktacja ofert znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2