Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług pralniczych.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Proszę o złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego: Kancelaria, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań lub jej przesłanie mailem na adres: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl w terminie do dnia 30 października 2018 r. do godz. 12:00

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na świadczenie usług pralniczych, dokonano wyboru oferty, wybrano ofertę firmy:

HTS AMA Sp. z o.o.

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

wartość oferty: 20.384,18 zł brutto

Uzasadnienie:
Oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego i była jedyną złożoną w postępowaniu.