W związku z koniecznością ubezpieczenia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu uprzejmie prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie następujących usługi - ubezpieczenie komunikacyjne samochodów będącego w posiadaniu WSSE w Poznaniu.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Proszę o przesłanie oferty cenowej na adres Zamawiającego lub pocztą elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl w terminie do dnia 15 października 2018 r., do godz. 12:00. 16 października 2018 r., do godz. 10:00.

 

Odpowiedzi na zadane pytania i wyjaśnienia wraz z załącznikami, znajdują się TUTAJ.

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na ubezpieczenie pojazdów1) służbowych w zakresie OC, AC, NNW i assistance, wybrana została oferta firmy

TRUST Kaja Hawryluk-Hałas

ul. Parkowa 5

64-553 Ceradz Dolny

za kwotę 41.711,00 zł. 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2