Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek na rok 2019.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej pod numerem 2018/S 192-433546.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ. JEDZ w wersji edytowalnej znajduje się TUTAJ.

Termin składania ofert: 8 listopada 2018, godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 8 listopada 2018, godz. 09:15.

 

Odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wyjaśnienia Zamawiającego znajdują się TUTAJ (wyjaśnienia1) i TUTAJ (wyjaśnienia2).

 

Zestawienie złożonych ofert (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 86 ust. 5 upzp) znajduje się TUTAJ.

Informuje się również o unieważnieniu postępowania w częściach nr 15 i 25 - szczegóły TUTAJ.

 

W dniu 3 grudnia dokonano wyboru ofert - szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2