Przedmiotem zamówienia jest dostawa fartuchów ochronnych i obuwia profilaktycznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert cześciowych.

Wszystkie informacje znajdują się TUTAJ.

 

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na dostawę fartuchów ochronnych i obuwia profilaktycznego, dokonano następujących rozstrzygnięć:

Dostawa fartuchów ochronnych – postępowanie unieważniono – żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań Zamawiającego. Postępowanie zostanie powtórzone.

Dostawa obuwia profilaktycznego – dokonano wyboru oferty, wybrano ofertę firmy:

MEDIBUT Zakład Produkcyjny s.c.

Janusz Brudz Anna Krystosik-Brudz
ul. Dąbrowskiego 45
93-177 Łódź

wartość oferty: 4.404,08 zł brutto

Uzasadnienie:
Produkt w najwyższym stopniu odpowiada wymaganiom zamawiającego, a oferta jest najkorzystniejsza cenowo.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2