Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia posesji przy ulicy Nowowiejskiego 60

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 586718-N-2018

Termin składania ofert: 25 lipca 2018, godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 25 lipca 2018, godz. 10:15.

Zestawienie złożonych ofert znajduje się TUTAJ.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Szczegółowe informacje znajdują się (zestawienie i punktacja ofert) TUTAJ.

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 zawiadamiamy, iż postępowanie na remont ogrodzenia przy posesji Nowowiejskiego 60, zostało unieważnione. Szczególowe informacje znajdują się TUTAJ.