Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 583233-N-2018.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ.

Termin składania ofert: 12 lipca 2018, godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert: 12 lipca 2018, godz. 09:15.


Odpowiedź na pytanie wykonawcy zanduje się TUTAJ.

Termin składania ofert: 16.07.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 16.07.2018 r., godz. 10:15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajduje się TUTAJ.


Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Szczegółowe informacje znajdują się (zestawienie i punktacja ofert) TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2