Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie wszczęła procedurę mającą na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej renowacji elewacji budynku Stacji. Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE Gniezno - TUTAJ.