Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia posesji przy ulicy Nowowiejskiego 60

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  SIWZ.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 576931-N-2018.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się TUTAJ.

Termin składania ofert: 6 lipca 2018, godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert: 6 lipca 2018, godz. 10:15.

Zmieniony formularz oferty znajduje się TUTAJ.

Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

Zawiadomienie o unieważnieniu znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2