Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu zamierza nabyć drobny sprzęt laboratoryjny, zgodnie z poniższym zestawieniem, w związku z tym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej.

  1. Biureta automatyczna
  2. Pompa EZ-STREAM
  3. Zestaw filtracyjny Sartorius

Planowany termin realizacji zamówienia: 08.06.2018

Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

 

Zawiadamiamy, iż w postępowaniu na dostawę sprzętu laboratoryjnego, wybrane zostały następujące oferty:

Biureta automatyczna

Merck Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B

02-305 Warszawa

z ofertą na kwotę: 2.890,00 zł brutto

Pompa oraz zestaw filtracyjny

Sartorius Poland Sp. z o.o.

ul. Wrzesińska 70

62-025 Kostrzyn

z ofertą na następujące kwoty: 4.944,60 zł brutto i 6.175,00 zł brutto