Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018,

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia PLAN POSTĘPOWAŃ (do pobrania po kliknięciu w link) o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.