Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników - odczynniki do izolacji DNA do badań próbek w kierunku GMO

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 514953-N-2018.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zawierająca szczegółowe informacje oraz opis przedmiotu zamówienia, znajduje się TUTAJ. Załączniki w wersji edytowalnej znajdują się TUTAJ.

Termin składania ofert ustalono na dzień 14 lutego 2018 roku, na godzinę 09:0.

Termin otwarcia ofert ustalono na dzień 14 lutego 2018 roku, na godzinę 09:45.

 

Zestawienie złożonych ofert (zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 86 ust. 5 upzp) znajduje się TUTAJ.

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Szczegółowe informacje znajdują się (zestawienie i punktacja ofert) TUTAJ.