Dostawa szkła (EA-ZP.272.17.2016)

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła:
- część nr 1 szkło laboratoryjne
- część nr 2 szkło do chromatografii

Termin składania ofert: 09.12.2016 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 09.12.2016 r., godz. 11:15

SIWZ znajduje się TUTAJ.

Ogłoszenie zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 356229-2016.

Zestawienie ofert znajduje się TUTAJ.

Informacja o wyborze znajduje się TUTAJ.

Punktacja ofert znajduje się TUTAJ.

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2