Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017,

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych


Podlegający Ustawie, data zakończenia: 01.01.2018 00:00


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia PLAN POSTĘPOWAŃ (do pobrania po kliknięciu w link) o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2