Prawo

Podstawowe akty prawne dotyczące funkcjonowania WSSE w Poznaniu
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej - pobierz
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - pobierz

 

logo wsse offline

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2