Petycje

Zasady składnia i rozpatrywania petycji oraz sposób postepowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) - pobierz

 

Petycje 2019 r.
Zbiorcza informacja o petycjach za 2019 rok:
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie rozpatrywał w 2019 r. żadnej petycji.

 

Petycje 2018r.
Zbiorcza informacja o petycjach za 2018 rok:
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie rozpatrywał w 2018 r. żadnej petycji.

 

Petycje 2017r.
Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok:
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie rozpatrywał w 2017 r. żadnej petycji.

 


Petycje 2016r.
Zbiorcza informacja o petycjach za 2016 rok:
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie rozpatrywał w 2016 r. żadnej petycji.

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2