Regulamin organizacyjny

 

Zarządzenie Nr 22/20 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu  z dnia 31 sierpnia  2020r.  w sprawie regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu

(Zarządzenie Nr 22/20 - pobierz)

 

Shemat organizacyjny WSSE  w pliku PDF - (pobierz)

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu wprowadzony został zarządzeniem Nr 22/20 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia  31 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

- Regulamin WSSE w Poznaniu - pobierz)

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2