MAJĄTEK

Nieruchomość:
1. ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
2. ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
3. ul. Libelta 36, 61-707 Poznań
4. ul. Nowowiejskiego 60, 61-734 Poznań
5. Os. Przyjaźni 118, 61-686 Poznań

Nieruchomości pozycja 1,2,3,4 są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie WSSE Poznań.
Nieruchomość pozycja 5 Budynek - własność Skarbu Państwa przekazany nieodpłatnie WSSE w użytkowanie na czas nieokreślony.


DOTYCZY: INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH RZECZOWYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ PRAW NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

(BRAK)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

(drugie postępowanie)

Przedmiotem przetargu jest chromatograf gazowy VARIAN - 3400 CX

Ogłoszenie umieszczono 23.06.2020

(Pobierz ogłoszenie)

 


 


Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2