Linki

Strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego - link
Internetowy System Aktów Prawnych - link

Informacje na temat dostępu do Dzienników Ustaw i dzienników urzędowych ministrów kierujących działami administracji rządowej publikuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pod adresem www.cokprm.gov.pl w dziale: "Najnowsze Akty Prawne".

Teksty ustaw uchwalonych przez Sejm są dostępne na stronie www.sejm.gov.pl/prace/prace.html w dziale "Proces legislacyjny"

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2