Kontrole przeprowadzone przez WSSE w Poznaniu w 2020r.

Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego w roku 2020 r.

(W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Przedmiot kontroli  Jednostka kontrolowana Termin Przeprowadzjący kontrolę
1.  Ocena dokumentacji kontrolnej z nadzorowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu obiektów (tj. ocena merytoryczna dokumentów i zgodność postępowania z procedurami i instrukcjami GIS oraz przepisami prawa), a także ocena działań w zakresie tematyki produkcji pierwotnej, czy sposobu rozpatrywania skarg i interwencji
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE w Kaliszu  24.01.2020 r   Oddział Higieny Żywności i Żywienia
2.  Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji
(wystąpienie pokontrolne)
 PSSE
w Gnieźnie
20.02.2020   Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
3. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów BHP, substancji chemicznych i ich mieszanin
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Jarocinie

 
28.02.2020 r.   Oddział Higieny Pracy
4.  Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych
w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Słupcy

 
10.03.2020  r.  Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
5.  Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym dokumentów zgromadzonych w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, inwestycji polegającej
na przekształceniu lokalu mieszkalno-usługowego
na przedszkole
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE
w Chodzieży 
26 - 29.06.
2020 r 
 Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.        
31.        
32.        
33.        
34.        
35.        
36.        
37.        
38.        
39.        
40.        

 

 

 

  Kontrole przeprowadzone przez WSSE w Poznaniu w 2019r.

Kontrole prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. wielkopolskiego w roku 2019 r.

(W załączonych wystąpieniach pokontrolnych dokonano anonimizacji informacji z uwagi na ograniczenia dostępu do informacji publicznej określonych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Przedmiot kontroli  Jednostka kontrolowana Termin Przeprowadzjący kontrolę
1. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie  poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Pile

20.02.2019 r  Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
2.  Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych
i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Poznaniu 
05.03.2019 r   Oddział Higieny Pracy
3. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie  poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Turku

06.03.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
4. Kontrola pracowników PSSE podczas przeprowadzania kontroli w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu
do użytkowania obiektu budowlanego
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Kaliszu

20.03.2019 r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
5. Kontrola pracowników PSSE podczas przeprowadzania kontroli w ramach uczestniczenia w dopuszczeniu do użytkowania obiektu budowlanego
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
22.03.2019 r. Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
6. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE  w Kaliszu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem wykonującym działalność leczniczą.
(wystąpienie pokontrolne)

PSSE

w Kaliszu

29.03.2019 r Oddział Higieny Komunalnej
7.  Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gostyniu 
01-02.04.2019 r.   Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji
- Oddział ds. Systemu Jakości
8. Wydatki i dochody budżetowe od 01.01.2018 r. do 31.03.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gostyniu
08.04.2019 r. Oddział Ekonomiczny
9. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w  Jarocinie w  zakresie  realizacji programu profilaktyki  palenia  tytoniu  dla  dzieci  przedszkolnych  pt.  „Czyste  Powietrze  Wokół  Nas” i programu  antytytoniowej  edukacji  zdrowotnej  „Bieg  po  zdrowie”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Jarocinie
08.04.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
10. Ocena nadzoru nad funkcjonowaniem systemów kontroli wewnętrznej w zakładach (GHP, GMP, HACCP, ISO 22000) oraz identyfikowalności surowców i wyrobów gotowych
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Krotoszynie
10.04.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
11. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Rawiczu
11.04.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
12. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Pile
11.04.2019 r Oddział Higieny Pracy
13. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Oddziału Higieny Komunalnej PSSE w Turku w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Turku
16.04.2019 r. Oddział Higieny Komunalnej
14. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w  Pleszewie w  zakresie  realizacji programu profilaktyki  palenia  tytoniu  dla  dzieci  przedszkolnych  pt.  „Czyste  Powietrze  Wokół  Nas” i programu  antytytoniowej  edukacji  zdrowotnej  „Bieg  po  zdrowie”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Pleszewie
23.04.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
15. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w  Ostrzeszowie w  zakresie  realizacji programów edukacyjnych „Trzymaj Formę!” oraz „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Ostrzeszowie
24.04.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
16. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Czarnkowie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Czarnkowie
06-07.05.2019 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
17. Wydatki i dochody budżetowe od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Gnieźnie
13.05.2019 r. Oddział Ekonomiczny
18. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii PSSE
w Wągrowcu w okresie 01.01.2017 r. do 14.05.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wągrowcu
14.05.2019 r. Oddział Epidemiologii
19. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Wlkp. w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Grodzisku Wlkp. 15.05.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
20. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty  zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE
w Złotowie w ramach projektów edukacyjnych „Wiem-nie biorę! Jestem bezpieczny” i „Mały kleszcz-duży problem?”
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Złotowie 15.05.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
21. Efektywność nadzoru w zakresie przestrzegania wymagań dotyczących znakowania, prezentacji i reklamy żywności prozdrowotnej oświadczeniami żywieniowymi i zdrowotnymi określonych w przepisach.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Ostrowie Wlkp. 15.05.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
22. Rozliczenia z ZUS w 2018 roku oraz w I kwartale br.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Czarnkowie 20.05.2019 r. Oddział Ekonomiczny
23. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds.oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w  Chodzieży w zakresie realizacji projektu „Wiem-nie biorę! Jestem bezpieczny”  i programu „Mamo, Tato-co Wy na to?”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Chodzieży 23.05.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
24. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Gostyniu 24.05.2019 r Oddział Higieny Pracy
25. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Gnieźnie 27-28.05.2019 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
26. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w  Grodzisku Wlkp. w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS i projektu edukacyjnego  „Mały kleszcz-duży problem?”
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Grodzisku Wlkp. 03.06.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
27. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności stanowiska pracy ds. epidemiologii  PSSE w Wolsztynie w okresie 01.01.2017 r. – 04.06.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wolsztynie
04.06.2019 r Oddział Epidemiologii
28. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kole. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kole
04-05.06.2019 r. Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
29. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kępnie
05.06.2019 r. Oddział Higieny Pracy
30. Sprawdzenie    pod    względem    merytorycznym    działań realizowanych    przez    komórkę ds.  oświaty  zdrowotnej i  promocji  zdrowia  PSSE w Środzie Wlkp. w  zakresie  realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” oraz „Ars, czyli jak dbać o miłość?”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp.
12.06.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
31. Wydatki i dochody budżetowe od 01.01.2019 r. do 31.05.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Kole 17.06.2019 r. Oddział Ekonomiczny
32. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Krotoszynie
24.06.2019 r. Oddział Higieny Pracy
33. Sprawdzenie informacji oraz dokonanie analizy dokumentów dotyczących wydanej  przez PPIS we Wrześni opinii sanitarnej ON.NS.722.4.5.2017 w sprawie zaopiniowania warunków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu.
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE
we Wrześni
05.07.2019 r Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
34. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(sprawozdanie z kontroli)
PSSE
w Wolsztynie
09.07.2019 r Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
35. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Chodzieży
07.08.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
36. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Środzie Wielkopolskiej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad podmiotem leczniczym.
(wystąpienie pokontrolne}
PSSE
w Środzie Wlkp
28.08.2019 r Oddział Higieny Komunalnej
37. 1. Ocena sposobu wykonywania czynności kontrolnych przez pracowników pionu higieny pracy podczas bieżącego nadzoru sanitarnego.
2. Ocena znajomości wymogów wynikających z przepisów prawnych dotyczących m.in. ogólnych przepisów bhp, substancji chemicznych i ich mieszanin.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wągrowcu
30.08.2019 r. Oddział Higieny Pracy
38. 1. Ocena pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Kaliszu
05.09.2019 r. Oddział Higieny Pracy
39. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Koninie
09.09, 10.09, 12.09, 17.09.2019 Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
- Laboratorium Badania Żywności
- Laboratorium Badania Wody i Gleby
40. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie
w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami wodnymi
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Jarocinie
03.09.2019 r. Oddział Higieny Komunalnej
41. Ocena sprawowanego nadzoru nad producentami i dystrybutorami materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Chodzieży 19.09.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
42. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Kościanie w zakresie realizacji programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt. „Czyste Powietrze Wokół Nas” oraz programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE w Kościanie 20.09.2019 r.

Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

43. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE w Krotoszynie w zakresie realizacji projektu „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny” i programu „Mamo, Tato – co Wy na to?”.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Krotoszynie
20.09.2019 r.

Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia

44.  Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Lesznie
30.09 -01.10.2019 r  Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
- Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii
- Laboratorium Badania Żywności
- Laboratorium Badania Wody i Gleby
45. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działań realizowanych przez komórkę ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia PSSE we Wrześni w zakresie realizacji programu„ Mamo, Tato – co Wy na to?” oraz działań z zakresu profilaktyki przeciwtytoniowej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
we Wrześni
04.10.2019 r. Oddział Oświaty Zdrowotnej
i Promocji Zdrowia
46. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawiczu w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarne-go nad obiektami wodnymi.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Rawiczu
07.10.2019 r. Oddział Higieny Komunalnej
47. Wydatki i dochody budżetowe od 01.01.2019 r.
do 30.09.2019 r
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Śremie
08.10.2019 r Oddział Ekonomiczny
48. Prowadzenie nadzoru nad produktami kosmetycznymi poprzez ocenę znakowania(ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia WE nr 655/2013 dotyczącego uzasadniania oświadczeń),badania wyrobów znajdujących się w obrocie(wybielacze do zębów)
i kontrolę zakładów produkcyjnych.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Ostrzeszowie
09.10.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
49. Sprawdzenie pod względem prawnym i merytorycznym działalności wybranych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Śremie. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie działalności Stacji wydanych przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w czasie ostatniej kontroli kompleksowej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Śremie
14 -15.10.2019 r Kontrola kompleksowa
- Oddział Epidemiologii
- Oddział Higieny Żywności i Żywienia
- Oddział Higieny Komunalnej
- Oddział Higieny Pracy
- Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
- Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
- Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
- Oddział ds. Systemu Jakości
50. Prowadzenie skutecznego nadzoru nad zakładami produkcji żywności w zakresie przestrzegania wymogów dot. znakowania (w tym informowania o alergenach) oraz stosowania substancji dodatkowych.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
we Wrześni
17.10.2019 r Oddział Higieny Żywności i Żywienia
51. Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności  pionu higieny komunalnej PSSE w Nowym Tomyślu w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Nowym Tomyślu
18.10.2019 r. Oddział Higieny Komunalnej
52. Ocena pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp.
25.10.2019 r. Oddział Higieny Pracy
53. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej w zakresie higieny dzieci i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Środzie Wlkp.
25.10.2019 r Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży
54. Prowadzenie działań w systemie RASFF w celu właściwego identyfikowania i szacowania zagrożeń ze strony żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Wolsztynie
04.11.2019 r. Oddział Higieny Żywności i Żywienia
55. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i prawnym działalności Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krotoszynie, w okresie 01.01.2017 r.– 05.11.2019 r.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Krotoszynie
05.11.2019 r. Oddział Epidemiologii
56. Ocena pracowników pionu higieny pracy podczas sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środków zastępczych oraz sporządzania dokumentacji kontrolnej w ww. zakresie.
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Szamotułach
08.11.2019 r. Oddział Higieny Pracy
57. Planowanie budżetowe 2019
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Koninie
08.11.2019 r. Oddział Ekonomiczny
58. Sposób przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce nadzorowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w zakresie higieny dzieci
i młodzieży oraz sprawdzenie poprawności wypełniania dokumentacji kontrolnej
(wystąpienie pokontrolne)
PSSE
w Poznaniu
19.11.2019 r. Oddział Higieny Dzieci
i Młodzieży

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2