Ciężary publiczne / Dług publiczny

Plan finansowy dochodów budżetowych.
Plan finansowy wydatków budżetowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu na:

Rok 2015 - pobierz

Rok 2016 - pobierz
 
Rok 2017 - pobierz 
 
Rok 2018 - pobierz
    1.Zbiorczy bilans Rachunek Zysków i Strat WSSE, PSSE   - pobierz  
    2. Informacja dodatkowa WSSE, PSSE zał.nr 12                - pobierz  
    3. Informacja dodatkowa WSSE zał. 12                               - pobierz  
    4. Zbiorczy bilans, rachunek Zysków i Strat WSSE, PSSE  - pobierz  
    5. Zestawienie zmian funduszu WSSE, PSSE                    - pobierz
 
Rok 2019 - pobierz

 

 

 

Logowanie

Strona logowania WSSE w Poznaniu.
 

Mapa zagrożeń

popup korona 2